1. Вода при нагріванні на кухонній плиті отримує 13 МДж теплоти?

Физика | 5 - 9 классы

1. Вода при нагріванні на кухонній плиті отримує 13 МДж теплоти.

Визначте ККД, якщо при спалюванні вугілля виділяється 65 МДж енергії.

2. Яка кількість теплоти виділяється в разі повного згоряння 2 кг антроциту?

3. Тіло масою 1 кг нагріли на 2 С.

Яку кількість теплоти при цьому затрачено, якщо тіло виготовлено з олова?

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Начальнике 18 окт. 2020 г., 7:26:21

№3. Дано : m = 2кг, Δt = 2°С, с = 230 Дж / кг°·С , Q - ?

Q = mcΔt, Q = 2 * 230 * 2 = 920 Дж, Ответ 920 Дж

№2.

Дано : m = 2кг, q = 3 * 10⁷ Дж / кг, Q - ?

Q = mq, Q = 2 * 3 * 10⁷ = 6 * 10⁷ Дж = 60 * 10⁶ Дж = 60 МДж.

Ответ : 60 МДж

№1.

Q₁ = 13 * 10⁶Дж, Q₂ = 65 * 10⁶ Дж

КПД = Q₁ / Q₂ * 100%

КПД = 13 * 10⁶ / 65 * 10⁶ = 0, 2 ИЛИ 20%.

Niki2013ta2001 29 мая 2020 г., 17:12:07 | 5 - 9 классы

Яка кількість енергії виділяється якщо свинцева пластинка розміром 20 х50х100 міліметрів кристалізуеться та охолоджуеться від температури плавленя до 27градусів?

Яка кількість енергії виділяється якщо свинцева пластинка розміром 20 х50х100 міліметрів кристалізуеться та охолоджуеться від температури плавленя до 27градусів.

Sedaorlova 17 февр. 2020 г., 23:43:20 | 5 - 9 классы

Яку кількість теплоти виділяє електрокип * ятильник за 5 хв?

Яку кількість теплоти виділяє електрокип * ятильник за 5 хв.

, якщо його потужність 200 Вт?

Danil9919 19 янв. 2020 г., 0:44:59 | 5 - 9 классы

Допоможіть будь ласка?

Допоможіть будь ласка!

1. якими одиницями вимірюють кількість теплоти?

2. встановіть відповідності а)L 1)питома теплоємність речовини б)c 2)питома теплота згоряння в)q 3)питома теплота пароутворення і конденсації 3.

Теплота під час плавлення кристалічної речовини а)постійно підвищується б)не змфнюється в)зменшується г)підвищується в окремих випадках д)спочатку підвищується а потім зменшується 4.

Які перетворення енергії відбуваються при падіннф на сталеву плиту сталевої кулі?

Шматка пластиліну?

5. яка кількість теплоти виділяється при повному згорянні 4.

5 кг камяного вугілля?

6. скільки природного газу необхідно спалити для виконання корисної роботи 110 кДж якщо ККД двигуна становить 25%?

7. щоб підвищити температуру 16 кг води до 37 градусів за С довелося долити до неї 0, 84 л води нагрітої до температури 96.

Яку початкову температуру мала вода?

Marinakravchen2 7 мар. 2020 г., 10:33:19 | 10 - 11 классы

Яка кількість енергії виділяється в процесі охолодження 4кг води від 45°С до 25°С?

Яка кількість енергії виділяється в процесі охолодження 4кг води від 45°С до 25°С.

MODs390 1 мая 2020 г., 0:31:14 | 5 - 9 классы

На скільки градусів можна нагріти 10кг міді, використавши кількість теплоти, яка виділяється при спалюванні 100г дров?

На скільки градусів можна нагріти 10кг міді, використавши кількість теплоти, яка виділяється при спалюванні 100г дров?

Втратами енергії можна.

Alinagordienko 10 февр. 2020 г., 6:35:31 | 5 - 9 классы

Скільки теплоти (в кДж) виділяється під час тверднення 4 кг води, якщо питома теплота кристалізації води 330 кДж / кг ?

Скільки теплоти (в кДж) виділяється під час тверднення 4 кг води, якщо питома теплота кристалізації води 330 кДж / кг ?

RRRV 19 апр. 2020 г., 13:42:32 | 10 - 11 классы

Визначте потужність яку розвиває двигун автомобіля якщо на кожен кілометр шляху при швидкості 90 км / год він витрачає 70г дизпалива?

Визначте потужність яку розвиває двигун автомобіля якщо на кожен кілометр шляху при швидкості 90 км / год він витрачає 70г дизпалива.

ККД двигуна дорівнює 30 % питома теплота згоряння дизпалива дорівнює 42 Мдж / кг?

Кэтиk 17 мар. 2020 г., 8:41:09 | 5 - 9 классы

Визначте яку кількість свинцю узятого за температури 0 градусів за цельсієм можна розплавити за рахунок теплоти , отриманої в наслідок згорання 500 грамм нафти якщо ККД нагрівача 80% ?

Визначте яку кількість свинцю узятого за температури 0 градусів за цельсієм можна розплавити за рахунок теплоти , отриманої в наслідок згорання 500 грамм нафти якщо ККД нагрівача 80% ?

Stormm97 1 февр. 2020 г., 17:50:15 | 10 - 11 классы

За один цикл ідеальна теплова машина виконує роботу 15 Дж?

За один цикл ідеальна теплова машина виконує роботу 15 Дж.

Яка кількість теплоти передається холодильнику при цьому, якщо ККД машини дорівнює 30%.

MissSylvii 11 апр. 2020 г., 20:31:47 | 5 - 9 классы

1) Вкажіть приклад теплопровідності : а) Дме морський бриз б) сонячне проміння падає на поверхню скла в) Холодні руки зігрівають тертям г) розжарену деталь опускають у холодне мастило 2)Як називається?

1) Вкажіть приклад теплопровідності : а) Дме морський бриз б) сонячне проміння падає на поверхню скла в) Холодні руки зігрівають тертям г) розжарену деталь опускають у холодне мастило 2)Як називається перший такт роботи ДВЗ?

А)Випуск б) Робочий хід в) Стиск г) Впуск 3)Визначте кількість теплоти яка виділяється при повному згорянні 20 кг торфу.

Питома теплота згорання торфу 15 МДж / кг а)450 МДж б)300 МДж в)150 МДж г) 100 МДж 4)Яка кількість теплоти виділяється при конденсації 0.

5 кг водяної пари, взятої при температурі кипіння?

А)0, 45 МДж б) 1, 8 МДж в)1, 15 МДж г)4, 6 МДж 5) Визначте масу води, яку можна нагріти до кипіння від 20 градусів С, надавши їй кількість теплоти 168 кДж а)0, 5 кг б) 5 кг в) 50 кг г)0.

05 кг 6)Визначте ККД кухонної плити, якщо при спалюванні 10 кг дров 40 кг води нагріється від 20 градусів С до 100 градусів С.

Питома теплота згорання дров 10 МДж / кг а)27, 6% б)13, 4% в)12, 8% г)23, 1% 7)Установіть відповідність між назвою теплового процесу та його означенням : 1) Випаровування а)Інтенсивне випаровування по всьому об'єму рідини 2)Кипіння б) Термохімічна реакція 3)Плавлення в) Перехід із твердого стану до рідкого 4)Нагрівання г)Перехід із рідкого стану до газуватого д)Збільшення температури тіла 8) У ванну налили 70 л води при температурі 10 градусів С.

Скількі літрів води при 100 градусів С треба долити у ванну, щоб суміш мала температуру 25 градусів С?

(с = 4200 Дж / кг градус С ; p = 1000 кг / м3.

Опллпрлпрл 6 февр. 2020 г., 2:52:17 | 5 - 9 классы

Яка кількість теплоти виділяється при кристалізації 500 г платини?

Яка кількість теплоти виділяється при кристалізації 500 г платини?

Вы зашли на страницу вопроса 1. Вода при нагріванні на кухонній плиті отримує 13 МДж теплоти?, который относится к категории Физика. По уровню сложности вопрос соответствует учебной программе для учащихся 5 - 9 классов. В этой же категории вы найдете ответ и на другие, похожие вопросы по теме, найти который можно с помощью автоматической системы «умный поиск». Интересную информацию можно найти в комментариях-ответах пользователей, с которыми есть обратная связь для обсуждения темы. Если предложенные варианты ответов не удовлетворяют, создайте свой вариант запроса в верхней строке.